Kort nyt

Underskud i erhvervsråd ØKONOMI Den kun halvandet år gamle fusion mellem de to lollandske og falsterske erhvervsråd, Erhvervsråd Lolland-Falster, er på grund af ledelsessvigt kommet i en krise, der truer rådets eksistens.

Kun hvis øernes 13 kommuner vil støtte med et millionbeløb, undgår det at likvidere. »Jeg håber og tror, at kommunerne vil støtte os. Det har de lovet, men beslutningerne skal jo vedtages først i de respektive byråd,« siger bestyrelsesformanden, funktionschef Peter Dan Petersen, til Ritzau. Han og den øvrige bestyrelse har netop besluttet at fyre rådets direktør. Denne var først fritsstillet på grund af et utilfredsstillende regnskabsmæssigt resultat, men blev siden bortvist, da en grundig kontrol viste en meget kreativ regnskabsføring. Direktøren havde bebudet et overskud på 225.000 kr., men undersøgelsen vist et reelt underskud på 850.000 kr. /ritzau/

Mindre indtjening til fiskerne

øKONOMI Skrappere kvoter for hvor meget der må fiskes og ringe prisudvikling er årsag til, at bruttoindtjeningen i det danske fiskeri i januar og februar med 445 millioner kroner var 22 procent mindre end året før. Der blev landet cirka 8000 tons færre fisk end i samme periode sidst år, og det svarer til et fald på seks procent. Som følge af fiskeriforhandlinger i EU besluttede politikerne før årsskiftet, at fiskeriet efter bl.a. torsk, kuller og hvilling i 2003 skulle begrænses stærkt i form af mindre kvoter. Og fra februar blev systemet med de såkaldte havdage indført, altså et loft for hvor mange dage, der må fiskes, i forhold til hvilke fisk der fanges. /ritzau/

Praktikaftale får dumpekarakter

ARBEJDSMARKED Aftalen mellem LO og arbejdsgiverne om skolepraktik sikrer hverken, at unge kommer ind på den uddannelse, de ønsker, eller at alle, der begynder på en uddannelse, kan gennemføre den. Derfor er aftalen ikke god nok, mener Erhvervsskolernes ElevOrganisation. Skolepraktikken blev indført, for at lærlinge kan slutte deres uddannelse, selv om de ikke kan få praktikplads. I stedet for praktikplads i en virksomhed tilbringer de praktiktiden på teknisk skole. Ordningen har været upopulær blandt arbejdsgiverne, fordi kvaliteten har været for ringe, og fordi den har kostet arbejdsgiverne rundt regnet en milliard kroner om året. Den nye aftale betyder, at skolepraktikken bevares, men at antallet af elever skæres kraftigt ned. Til gengæld skal antallet af ordinære praktikpladser vokse tilsvarende. Desuden strammes reglerne for, hvornår man kan komme i skolepraktik. Fremover skal eleverne udfylde en prioriteret liste med tre uddannelsesønsker. Hvis en elev ikke kan finde praktikplads på sin højest prioriterede uddannelse, skal vedkommende undersøge muligheden for en uddannelsesaftale inden for sit andet og tredje valg på listen. /ritzau/

Pant for dåseøl i grænsebutikker

DETAILHANDEL Danskere med hang til billige dåseøl risikerer snart at skulle betale pant, når de handler i de tyske grænsebutikker. Efter et par måneders overvejelser har det tyske miljøministerium i Berlin nu fastslået, at reglerne for dåsepant, der blev indført i Tyskland den 1. januar, også gælder for grænsebutikkerne ved den dansk-tyske grænse. Samtidig overvejer Miljøministeriet dog, at der fra efteråret bliver lavet en permanent undtagelse fra reglerne om dåsepant, så grænsebutikkerne kan sælge øl uden pant. I dag kan man i flere butikker slippe for at betale pant på øl- og sodavandsdåser ved at vise pas eller kørekort og samtidig skrive under på, at dåserne straks udføres fra Tyskland, og det er muligt, at den ordning kan gøres permanent. Og på trods af Miljøministeriets krav om dåsepant, fortsætter en række grænsebutikker samlet i organisationen IGG ufortrødent med at sælge dåser uden pant, og grænsebutikkernes advokat Fritz von Hammerstein råder butikkerne til at fortsætte som hidtil trods truslen om bøder. /ritzau/

Enke anker sag mod A.P. Møller

SKIBSFART En polsk enke har sammen med sin danske advokat Peter Giersing besluttet at anke en erstatningssag mod rederiet A.P. Møller. Rederiet blev af Københavns Byret frikendt for at skulle betale erstatning i en sag, hvor enken efter en polsk skibsreparatør krævede 334.000 kroner i erstatning for tab af forsørger. Enkens mand døde af lungebetændelse om bord på et Maersk containerskib, men byretten lagde vægt på, at skibsreparatøren talte så dårligt engelsk, og at det var medvirkende til den manglende hjælp. Peter Giersing fra advokatfirmaet Bjørst siger til SIDs Fagbladet, at kernen i sagen fortsat er, at manden skulle have været under behandling, uanset om de ansvarlige på skibet forstod, hvad manden sagde eller ej. /ritzau/

Prissammenligning var ulovlig

MARKEDSFøRING Danskerne vil ikke længere se reklamer eller annoncer, hvor priser for forskellige selskabers redningshjælp eller patientbefordring bliver sammenlignet. Forsikringsselskabet Topdanmark dropper alle planer om annoncer, hvor selskabets produkter bliver sammenlignet med konkurrenten Falcks. Det sker efter en dom fra Sø og Handelsretten, der har kendt prissammenligningen ulovlig. Dommen blev afsagt i december, men først nu foreligger den på skrift. Ifølge vicedirektør i Topdanmark Frits Klingenberg er dommen så klar, at forsikringsselskabet nu vil trække følehornene til sig og fremover markedsføre sine produkter på anden vis. Dommen omhandler en annonce, som Topdanmark havde indrykket i bladet Ide-nyt i oktober 2000. Her sammenlignede Topdanmark sit redningsabonnement med transport af syge med et lignende produkt fra Falck. Topdanmark tilbød abonnementet for 285 kroner, mens det kostede 1450 kroner hos Falck. Men produkterne er ikke 100 procent identiske, og derfor må priserne ikke sammenlignes i en annonce, skriver Sø- og Handelsretten i dommen. /ritzau/

..

BRANCHENYT
Læs også