Åbenhed kan spare millioner

De Registrerede Revisorer FRR garanterer en samfundsmæssig besparelse på omkring 150 mio. kr., hvis skatteministeriet lukker mere op for erhvervslivets adgang til via internettet at hente oplysninger fra Told&Skats databaser.

Betingelsen for at skatteministeren kan hente den store besparelse hjem, er at han åbner mulighed for, at virksomhederne i fremtiden kan indberette deres regnskaber til skattemyndighederne via internettet.

Her regner revisorerne alene med en besparelse på godt 100 mio. kr...

BRANCHENYT
Læs også