Mere lempelig beskatning ved omstrukturering

Aktionærer har levet en omtumlet tilværelse. Ikke kun har de oplevet voldsomme kursudsving og i de senere år store kursfald. Aktionærer har også måttet leve med en turbulent skattelovgivning.

Aktionærer beskattes grundlæggende af aktieavancer og udbytte. Siden 1903 og frem til 1993 har reglerne været indrettet sådan, at udbytte beskattes hårdere end aktieavancer. I flere perioder har gevinst på aktier således som udgangspunkt været helt skattefri.

Denne forskel i beskatningen af udbytte henholdsvis aktieavancebeskatning medførte, at der i flere perioder har eksisteret regler, der skulle tilsikre, at aktionærer ikke kunne hæve penge fra selskabet uden at svare udbytteskat...

BRANCHENYT
Læs også