Stigning i produktionen

Industriens produktion er i februar steget for anden måned i træk, efter at den nåede lavpunktet i december 2002.

Den lave industriproduktion i december er dog med til at trække det seneste tremåneders gennemsnit ned. Det seneste tremåneders gennemsnit for industriproduktionen (december-februar) er derfor ca. 1,3 pct. lavere, end industriproduktionen i den foregående tremåneders periode (september-november).

Målt i såkaldt sæsonkorrigeret produktionsindeks, hvor udgangspunktet og dermed indeks 100 er produktionen i år 2000, lå industriproduktionen i december på 99,5. Den steg i januar i år til 102,3, og den steg yderligere i februar i år til 105,2...

BRANCHENYT
Læs også