Fri til børns første sygedag

Et lovindgreb kan komme på tale, hvis det viser sig, at mange forældre på arbejdsmarkedet står uden ret til at holde fri på deres barns første sygedag.

Det siger beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) til en klage fra Kristelig Fagforening, der mener, at Danmark forbryder sig mod EU-regler på området, fordi - siger fagforeningen - mange privatansatte lønmodtagere uden for kollektive overenskomster nægtes en fridag, når deres børn bliver syge.

Ifølge EU's direktiv om forældreorlov har forældre i hele EU et direkte retskrav på at holde fri på barnets første sygedag, omend direktivet ikke giver ret til også at få løn. Hjort Frederiksen påpeger, at langt de fleste danske lønmodtagere er dækket ind, også med løn i den situation...

BRANCHENYT
Læs også