Banker risikerer skærpede kapitalkrav

Finanstilsynet overvejer at skærpe kravene til de danske bankers stødpuder mod tab - de såkaldte solvenskrav.

Det sker i kølvandet på de nye internationale solvensregler, der ventes indfaset i dansk lovgivning frem til 2006, og som kan medføre, at kravene til de danske banker reelt bliver lempet.

»Måske vil der vise sig et behov for at justere de danske kapitalkrav, så bankerne fortsat opretholder en forsvarlig stødpude mod tab. Der er intet i reglerne, der udelukker, at hvert land kan stille sine egne højere kapitalkrav til bankerne,« siger Finanstilsynets direktør Henrik Bjerre-Nielsen vel vidende, at de danske banker vil protestere indædt mod en stramning, der kan opfattes som konkurrenceforvridende til de danske bankers ugunst...

BRANCHENYT
Læs også