< Ingen rubrik >


ØKONOMISKE NØGLETAL

Forbrugerprisindekset (2000 = 100)107,5mar. 03(+2,9%)Nettoprisindeks (2000 = 100)107,8mar. 03(+3,0%)Råvareprisindeks (1990 = 100)93,7jan. 03(+3,4%)Engrosprisindeks (1990 = 100)102,7jan. 03(+1,3%)Sum. lønindeks private sektor ( feb. 96 = 100)130,5nov. 02(+3,9%)Detailomsætningsindeks (2000 = 100)91,8feb. 03(+5,9%)Reg. Indeks for boligbyggeri (jan. 1987 = 100)169,91.jan. 03(+2,4%)Påbegyndt boligbyggeri43143.kvt. 02(-8,0%)Salg af enfamiliehuse14.1063.kvt. 02(+4,5%)BetalingsbalancenPr. kvartal i mia. kr. 1 5,94.kvt. 02(+127%)Betalingsbalancen i mia. kr. 138,82002(-4,7%)Import i mia. kr.30,9jan.03(+0,3%)Eksport i mia. kr.36,0jan.03(+2,9%)Import i mia. kr.383,52002(+4,1%)Eksport i mia. kr.441,72002(+4,1%)Valutabeholdning i mia. kr.198,1mar. 03Industriens omsætning 5112dec. 02(+0,9%)Ordreindgang på forbrugsgoder106dec. 02(+2,9%)Fuldtidsbeskæft. Lønmodtagere (i tusinde)2183,53.kvt. 02(-0,2%)Ledigheden (i tusinde)175,1feb. 03(+14,4%)Nationalbankens diskonto2,50%mar. 03Mindsterenten for skattefri obligationer3%okt. 02Bruttonationalproduktet (1995-priser) i mia.1165,22001(+1,2%)Bruttonationalproduktet i mia. kr.1352,12001(+4,3%)Statsgæld indenlandsk i mia. kr.644,0ult. jan.03Statsgæld udenlandsk i mia. kr.82,1ult. jan.03Tvangsauktioner (kundgjorte)289mar. 03(+0,0%)Konkurser (erklærede)197mar. 03(-13,2%)..

BRANCHENYT
Læs også