Overflødig afdragsforpligtelse

?Vi er to søskende, der ønsker at købe familiens fritidshus af vore forældre. Vi har i den forbindelse fået advokatbistand - bl.a. til udfærdigelse af gældsbrev.

Af udkastet til lånet fremgår, at lånet henstår rentefrit, og at lånet kan opsiges med 14 dages varsel. Der er altså tale om et anfordringslån. Men der er desuden i udkastet fastlagt et årligt afdrag på 49.900 kr.

I flere tidligere artikler i brevkassen vedrørende samme emne optræder formuleringen »rente- og afdragsfrit anfordringslån«, hvilket antyder, at der ikke indgås aftale om faste afdrag...

BRANCHENYT
Læs også