Kreaturer kan redde truede plantearter

Danmark gennemlever i disse år en stille naturkatastrofe. Mellem en tredjedel og halvdelen af vore oprindelige 1050 arter af vilde planter er ved at forsvinde fra store dele af det danske landskab. De erstattes overvejende af fremmede indslæbte eller indførte arter.

Det er seniorforsker Per Hartvig fra Dansk Botanisk Forening, der slår alarm. Det står langt værre til med den danske natur end almindeligvis antaget, advarer han, og årsagerne er fuldstændig entydige: For stor udstrømning af kvælstof fra landbruget, for meget sprøjtning og manglende afgræsning af enge og overdrev.

»Aldrig tidligere er der indtruffet så drastiske negative ændringer på så kort tid i den danske flora og fauna. Alt dette er sket inden for bare 40-50 år, og det skal ses i lyset af, at vores flora har en historie på mellem 10.000 og 12.000 år. Mange års bestræbelser på at bevare mangfoldigheden i den danske natur synes at have slået fejl,« siger han til Ritzau...

BRANCHENYT
Læs også