Kørekort til fødevarer

Et flertal i Folketinget pålagde i går regeringen at indføre et udvidet næringsbrev for nystartede fødevarevirksomheder og restauranter.

Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti har forhandlet om en sådan ordning - også kaldet et kørekort - i tre måneder og får støtte fra SF, Enhedslisten og Kristeligt Folkeparti. De fem partier fremlagde i går en beretning i Folketingets fødevareudvalg, som pålægger regeringen at fremkomme med et lovforslag ved det kommende folketingsårs begyndelse - altså i begyndelsen af efteråret.

Eksamen i fødevarehåndtering

Ordningen skal ifølge den model, som flertallet nu har fastlagt, bestå af to hovedelementer:
  • Et krav om, at indehaverne og de driftsansvarlige i nystartede fødevarevirksomheder og restauranter - eller ved butiksoverdragelser - skal bestå en eksamen i reglerne for hygiejne, dansk mærkning af varer, mærkning om indhold og oprindelse, holdbarhedsdato, opbevaring ved korrekt temperatur, import af fødevarer, regnskab, daglig kasseafstemning, moms, told, afregning af feriepenge, arbejdstidsregler, arbejdsmiljøregler m.m.


..

BRANCHENYT
Læs også