Færre arbejdsulykker

Kurven over arbejdsulykker har været for nedadgående siden 1999, og de seneste tal fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA) viser, at tendensen fortsætter.

Set i forhold til antallet af arbejdstimer er ulykkesfrekvensen på DA-området nemlig faldet fra knap 42 i 1999 til at ligge på knap 32 sidste år. Ulykkesfrekvensen beregnes som antallet af ulykker per én million arbejdstimer.

Alene i forhold til 2001 er antallet af arbejdsulykker faldet fra en ulykkesfrekvens på knap 37 til en frekvens på knap 32 sidste år...

BRANCHENYT
Læs også