Revisorer tilfredse med ny lov

Selv om der nu bliver strammet væsentligt op på kravene til revisorerne, når de optræder som offentlighedens repræsentanter ved eksempelvis regnskabspåtegninger, er revisorerne selv godt tilfredse, efter at Folketinget tirsdag vedtog en ny og fælles lov for registrerede og statsautoriserede revisorer.

Loven betyder bl. a., at der skal indføres en fælles offentlig, men virksomhedsfinansieret kvalitetskontrol, at revisorer får pligt til at melde klienter til politiet, hvis de opdager økonomisk kriminalitet samt at kravene til revisorernes uafhængighed skærpes. Derudover vil det fremover blive nødvendigt for større virksomheder at skifte revisor mindst hvert 7. år, så forholdet mellem revisor og klient ikke bliver alt for indspist.

Modsat får revisorerne langt friere tøjler, når de ikke optræder som offentlighedens repræsentanter. Hidtil har revisorerne haft forbud mod at beskæftige sig med stort set alt andet end det, de er uddannet til, men den nye lov giver revisorerne mulighed for at deltage i eksempelvis bestyrelsesarbejde, eje aktier, drive anden erhvervsvirksomhed end revisorvirksomhed m.m., så længe det ikke rokker ved revisorens habilitet i forbindelse med en konkret påtegning af et regnskab eller revisorerklæring. Dermed er der tale om et afgørende brud med næsten 100 års vidtgående begrænsninger for de danske revisorer...

BRANCHENYT
Læs også