Stort fald i Berlingske Tidendes omsætning

Berlingske Tidende A/S måtte notere et fald i nettoomsætningen for 2002 på knap 400 mio. kr. til 853 mio. kr. Det fremgår af årsberetningen for Det Berlingske Officin A/S, som omfatter bl.a. Berlingske Tidende.

I sin gennemgang af året konstaterer Berlingske Tidendes ansvarhavende chefredaktør Niels Lunde, at resultatet er yderst utilfredsstillende. Han forklarer, at omsætningsnedgangen skyldes, at det fald i annonceomsætning, som satte ind i 2001, fortsatte i fjor med forøget styrke.

Det oplyses, at markedet for stillingsannoncer, som traditionelt har været en stor forretning for Berlingske Tidende, er blevet mere end halveret, og at det er blevet stadig vanskeligere at nytegne og fastholde abonnenter...

BRANCHENYT
Læs også