Dansk ekspertise til EUansøgere

Dansk-svenske Scanagri står for miljøforbedrende projekter i adskillige ansøgerlande. Firmaet lærer bl.a. landmændene, at gylle har værdi og ikke bare skal hældes i floden.

Vilnius

Når de 10 ansøgerlande skal leve op til miljøkravene i EU, sker det med dansk ekspertise i ryggen. Det dansk-svenske landmandsejede konsulentfirma Scanagri har arbejdet med miljøprojekter gennem mere end 25 år, og bortset fra Cypern og Malta er firmaet involveret i projekter i samtlige ansøgerlande. Bl.a. har Scanagri fire medarbejdere udstationeret i Litauen for at implementere nitrat-direktivet. Projektet i Litauen er støttet af det danske miljøministerium som led i bestræbelserne på at få forbedret miljøet i Østersøen...

BRANCHENYT
Læs også