Udvidet skatteservice på internettet

200.000 danske erhvervsdrivende vil fra efteråret få mulighed for at forskudsregistrere deres indtægt for det kommende år via internettet. En mulighed, som hidtil har været forbeholdt lønmodtagere, men nu som udslag af De registrerede Revisorers forslag til skatteminister Svend Erik Hovmand (V) om at lette de erhvervsdrivendes hverdag gennem en bedre udnyttelse af IT, også vil kunne anvendes af en meget betydelig del af de selvstændige.

Men allerede inden, vil selvstændige kunne registrere forenklinger gennem udvidet IT-transmission mellem erhvervsliv og Told & Skat.

Fra juni vil det blive muligt at indberette og indbetale lønsumsafgift online. Og til september vil den samme mulighed blive åbnet for indberetning og betaling af punktafgifter og grønne afgifter...

BRANCHENYT
Læs også