Bioscan indtægtsfører manglende betalinger

Bioscan har i 2002 indtægtsført betalinger fra Canada, selv om selskabet endnu ikke har modtaget dem. Betalingerne på 4,9 mio. kr. udgør de tilbageførte hensættelser, som betød, at koncernen fik et nettooverskud på 1,9 mio. kr. i første kvartal.

»Revisionen og juristerne har konkluderet, at pengene er til stede, og det er sandsynligt, at Bioscan får dem. Hvornår, har jeg, belært af historien, valgt ikke at udtale mig om,« siger adm. direktør i Bioscan Otto Eliassen til RB-Børsen.

Revisorerne skrev ellers i påtegningen til årsregnskabet i marts, at der er væsentlig usikkerhed om, hvornår det canadiske selskab får den kapitaltilførsel, der skal sætte det i stand til at betale Bioscan...

BRANCHENYT
Læs også