Efterlønnere og ledige i skatteklemme

Folk på efterløn og ledige får ingen skattelettelser - samtidig mister de fradrag, som skulle afbøde Pinsepakkens virkninger. Tusindvis af mennesker med efterløn eller dagpenge som eneste indtægt må de kommende år finde sig i at få stadig mindre til rådighed. Regeringens nye udspil om lavere skat på arbejde får de ingen glæde af.

Samtidig nedtrappes to fradrag, som blev indført med Pinsepakken i 1998.

For de efterløns- og dagpengemodtagere, som har store renteudgifter, vil det højt profilerede skattestop ikke få den store betydning. De vil nemlig alt i alt komme til at betale stadig mere...

BRANCHENYT
Læs også