Finans

AMTSSPAREKASSEN FYN Amtssparekassen Fyn fik i første kvartal 2003 et nettooverskud på 8,6 mio. kr. sammenlignet med 16,1 mio. kr. i samme kvartal 2002, mens resultatet før skat faldt til 13,3 mio. kr. fra 24,0 mio. kr.

For 2003 fastholder banken forventningerne om en basisindtjening på 465-475 mio. kr. og et resultat før skat på mellem 115 og 130 mio. kr. I 2002 udgjorde det 112,6 mio. kr. Det samlede afkast på sparekassens beholdninger af værdipapirer m.m. er opgjort til minus 0,4 mio. kr. mod en gevinst på 6,9 mio. kr. året før. Tab på aktiebeholdningen har således ikke kunnet opvejes af stigninger på beholdningen af obligationer. Kundernes pensionspuljer har givet et negativt afkast på 7,9 mio. kr. mod 8,9 mio. kr. i første kvartal sidste år. Her er forklaringen også kursfald på aktiebeholdningerne. RB-Børsen

RANDERS REB H.S. Hansen, der er et selskab i Randers Reb-koncernen, fusioneres ind i moderselskabet Randers Reb, og navnet forsvinder. Fusionen fuldbyrdes i indeværende år. Det oplyste bestyrelsesformanden, Keld T. Lauritsen, på selskabets generalforsamling tirsdag. Kun levedygtige elementer i selskabet, der beskæftiger sig med stores, proviant og beklædning, vil blive videreført, understregede formanden. Randers Reb fastholder forventningerne til 2003 om et koncernresultat på mellem minus 5 mio. kr. og minus 10 mio. kr. Situationen hos H.S. Hansen betegnes som stærkt utilfredsstillende. RB-Børsen..

BRANCHENYT
Læs også