Dommer afviser kritik

Politikerne kan godt stikke piben ind. Domstolene fedter ikke med statens penge, så borgere udraderes i sager mod den danske stat, fordi det er pengekassernes størrelse, der afgør udfaldet, siger formanden for Den Danske Dommerforening, Henrik Linde.

Det er ikke lovgivningen, der spænder ben for borgernes muligheder for at få en fair sag mod staten, fordi pengekasserne ikke er lige store.

Det fastslår formand for Den Danske Dommerforening Henrik Linde, efter at Jyllands-Posten har beskrevet, hvordan den 77-årige pensionist H.P. Scharla Nielsen risikerer at tabe en principiel sag mod den danske stat på gulvet, fordi Østre Landsret ikke vil betale hans advokat mere end 325.000 kr. i a conto salær for at føre sagen. Det er samtidig med, at den danske stat har brugt over en mio. kr. til sin advokat, Kammeradvokaten...

Læs også