Ingen hjælp til Scharla Nielsen fra landsretspræsident

Østre Landsrets præsident Sven Ziegler kan ikke gøre noget for at hjælpe den 77-årige pensionist H.P. Scharla Nielsen ud af hans kattepine, efter at Landsretten har afvist at udbetale nye a conto salærer til Scharlas advokat Erik Øvlisen.

Advokaten overvejer at trække sig fra sagen, kun et halvt år inden sagen er berammet, fordi der er for stor økonomisk risiko ved at fortsætte, og det kan betyde, at fire års forberedelser er smadret i den principielle sag, som drejer sig om potentielt 50 mia. kr.

»Jeg kan ikke blande mig. Dommerne er uafhængige, og der er truffet en endelig judiciel afgørelse,« siger landsretspræsidenten...

Læs også