Vilde fugle kan være smittebærere af fjerkræsygdom

Vilde vandfugle kan være årsag til spredning af den frygtede fjerkræsygdom Newcastle Disease, der sidste år kostede danske fjerkræavlere dyrt. Det samlede tab for avlerne og samfundet som helhed løb op på 200 millioner kroner.

Virus er fundet hos fritlevende fasaner, men mildere former af virus er vidt udbredt hos vandfugle, der er mere robuste og derfor kan være raske smittebærere.

Og da Danmark i kraft af sin geografiske placering er et knudepunkt på vandfuglenes trækruter, er det oplagt at gennemføre en mere systematisk undersøgelse af, hvor udbredt Newcastle Disease-virus er blandt vandfugle, og dermed hvor stor risikoen er for, at de kan smitte fjerkræ...

Læs også