El-eksport udløser rabat

Den rekordstore el-eksport til specielt Sverige og Norge udløser nu rabatter til danske elkunder.

En typisk dansk familie kommer i år til at betale lidt over 40 kr. mindre for transporten af deres forbrugte el fra producenten til stikkontakten end sidste år.

Baggrunden er de meget store indtægter i forbindelser med transport af el over landegrænserne, som bliver pløjet tilbage til forbrugerne af Eltra og Elkraft, der har ansvaret for de overordnede elsystemer i henholdsvis Vest- og Østdanmark...

Læs også