Dansk fiskeri i krise

Krisen er så alvorlig i dansk fiskeri, at flere fiskere nærmer sig økonomisk forlis. Det fastslår formanden for fiskerne i nordjyske Strandby, som derfor indtrængende beder fødevareministeren om at vise handlekraft i EU.

Fredag mødes hovedbestyrelsen i Danmarks Fiskeriforening til krisemøde med fødevareminister Mariann Fischer Boel (V) og hendes embedsmænd. Det sker samtidig med, at nye tal fra Fiskeridirektoratet viser, at fiskeriet de første seks måneder i år har haft et fald i bruttoindtjeningen på 624 mio. kr. Det svarer til en nedgang på 31 pct. sammenlignet med samme periode i 2002.

Omdiskuteret system

En række faktorer er forklaringen på krisen i fiskeriet. Naturens luner med svigtende fiskeri efter tobis kombineret med faldende priser på flere arter, stramme reguleringer af fiskeriet med havdage og reducerede kvoter på især torsk nævnes som de vigtigste.

..

Læs også