Danske Bank har solgt til vennerne

Trods Konkurrencerådets ønske om at bruge Danske Banks fusion med RealDanmark i 2000 til skabe større konkurrence i finanssektoren, så har storbanken solgt de krævede aktieposter til vennerne

Konkurrencerådet havde en klar dagsorden, da Danske Bank i efteråret 2000 skulle betale prisen for at fusionere med RealDanmark. Ikke bare skulle storbankens dominans nedbringes ved salg af aktieposter i PBS, Værdipapircentralen og Fondsbørsen. Der skulle også nye kombattanter ind på markedet.

Reelt er det langt fra gået sådan. Magtfordelingen i finanssektoren er status quo trods konkurrencemyndighedernes krav om, at Danske Bank skulle sælge store aktieposter i bankernes fællesejede selskaber...

Læs også