Forsikringsselskaber i skattemanøvre

Ved at omdøbe udbetalinger, der burde beskattes, til skattefri beløb, kører forsikringsselskaber millioner af kroner i erstatning til ulykkesofre uden om skattevæsenet. Topdanmark vil undersøge sin egen praksis.

Danske forsikringsselskaber sparer millioner af kroner på at stemple deres udbetalinger til ulykkesofre som skattefri, selv om pengene burde beskattes som almindelig lønindkomst.

Skattemanøvren bliver oftest brugt mod slutningen af en forhandling med ulykkesofret, hvor ofret kræver væsentligt mere i tabt arbejdsfortjeneste, end selskabet vil anerkende. Ved at skrue på forskellige regneinstrumenter kan de to parter dog alligevel nå hinanden ved, at forsikringsselskabet udbetaler mindre i tabt arbejdsfortjeneste, der er skattepligtig, og mere til den skattefrie dækning af kundens tabte erhvervsevne...

Læs også