Forsikringsbranchens sorte økonomi

Nøjagtig som naboerne på de danske villaveje i årtier har lavet sort arbejde for hinanden, har flere forsikringsselskaber og en stribe advokater stiltiende ført millioner af kroner uden om skattevæsenet.

Nøjagtig som på villavejene sker det i en god sags tjeneste, hvor begge parter efterfølgende er tilfredse og i øvrigt ikke fortæller skattevæsenet om manøvren.

Sagerne opstår, når et offer for en ulykke ikke kan blive enige med selskabet om, hvor meget hun skal have udbetalt i erstatning for den erhvervsevne, hun har tabt, og den løn hun har mistet i forbindelse med sygdommen...

Læs også