Retsopgør om Orange

Mobilselskabet Oranges hovedaktionær forsøger at presse småaktionærerne ud af selskabet til spotpris.

Minoritetsaktionærerne beskylder bl.a. hovedejeren for at bruge ulovlige metoder og forvanske et generalforsamlingsreferat.

Mobilselskabet Orange er tilsyneladende i gang med at kuppe den danske stat og de øvrige mindretalsaktionærer ud af selskabet. Ifølge aktionærerne benytter Orange og selskabets advokater sig af ulovlige metoder, forvanskninger af generalforsamlingsreferater og brud på aftaler for at få gennemtrumfet sine ønsker...

Læs også