Mulig lempelse i arbejdsmiljøsager

En mildnelse af retspraksis er muligvis ved at være på vej i straffesager om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen. Om den er ganske lovmedholdelig, vil tiden måske vise.

Under alle omstændigheder illustrerer en netop offentliggjort dom fra Østre Landsrets 1. afd., at det er muligt som arbejdsgiver at undgå at blive straffet for overtrædelse af arbejdsmiljøloven, selvom der er sket en ulykke i forbindelse med arbejdet.

En tidlig efterårsmorgen i 2001 ankom en lastbil med et læs stålplader til en byggeplads, hvor der gik fire mand og lavede tømrerarbejde. Selvom det ikke var hans job, ville en af tømrerne gerne hjælpe chaufføren med at læsse pladerne af. Pladerne skulle bruges af tømrerens arbejdsgiver, der havde hovedentreprisen på det pågældende byggeri. Selvom tømreren ikke havde truckcertifikat, selvom den truck, der var på pladsen, ikke tilhørte tømrerfirmaet, og selvom tømrerens arbejdsgiver dagen før havde indskærpet sine ansatte, at de ikke måtte køre truck, som han netop havde set andre håndværkere gøre, tog tømreren alligevel trucken og kørte hen til lastbilen. Stålpladerne var 5,7 m lange og ca 80 cm. brede, og den stak, som tømreren løftede med gaffeltrucken, vejede en bagatel af 2,5 tons. Da tømreren havde fået gaflerne ind under stålpladerne oppe på ladet af lastbilen (ca. 1,5 m's højde) løftede han dem og bakkede. Der sad imidlertid en strop fast, som chaufføren gik hen for at frigøre. I samme øjeblik fik trucken overbalance (den var læsset dobbelt så meget, som den måtte i den pågældende højde) og væltede forover. Derved faldt pladerne ned over chaufførens ben, der begge brækkede...

Læs også