Bedre sikring af byggeri

Skrappere kontrol og bedre vedligeholdelse skal forhindre alvorlige sammenstyrtningsulykker. Stor risiko for, at tidligere tiders anvendte trådbindere af galvaniseret stål i hulmursbyggeri kan være gennemtæret.

Der bliver fremover stillet skrappere krav til kontrol af bygningskvaliteten ved danske byggeprojekter. Det sker på initiativ fra Dansk Byggeri og Erhvervs- og Boligstyrelsen, som følge af de alvorlige bygningssvigt tidligere på året som tagkollapset på Siemens Arena i Ballerup og den nedstyrtede skalmur på Amager.

Der bliver blandt andet nu lagt op til, at statikerordningen skal forbedres og strammes op. Desuden skal bygherrer påvirkes til at sørge for, at såvel projekterende som udførende part ved et byggeri bruger det eksisterende kvalitetsstyringssystem mere effektivt. Endelig får bygningsejere direkte besked på, at de har ansvar for at få undersøgt de typer for byggeri, som befinder sig i risikogruppen...

Læs også