Forsigtig optimisme

Inden for de seneste uger har regeringen spillet ud med en rapport om offentligt-privat samarbejde og et statsligt bygherrepoliti. Der er grund til at glæde sig over begge udspil, der er kommer efter lang tids pres fra Dansk Byggeri.

I rapporten om offentligt-privat samarbejde bliver det slået fast med syvtommersøm, at det kan betale sig at få private virksomheder til at løse opgaver for det offentlige. Rapporten viser, at en kommune på 20.000 indbyggere kan tjene en mio. kr. om året på at lægge byggeri og vedligeholdelse af vores skoler ud til private. Pengene kan så passende bruges til at gøre rammer om vores børns skolegang bedre.

Over sommeren har der være talt og skrevet en del om, hvad det betyder, at EU den første maj 2004 byder velkommen til Estland, Letland, Litauen, Slovakiet, Polen, Tjekkiet, Ungarn, Malta, Slovenien og Cypern. Dansk Byggeri har sagt, at det selvfølgelig vil få en betydning, men også understreget, at lige som da Spanien og Portugal kom med i EF, skal man ikke overdramatisere effekten. Der er to spørgsmål som især har optaget sindene. Dels spørgsmålet om arbejdskraftens frie bevægelse, dels spørgsmålet om den frie næringsudøvelse...

Læs også