Store selskaber dominerer

BankInvest har med ændring af navnene på de hidtidige afdelinger Teknologi og Telemedia til Teknologi I og II og samtidig ensretning af afdelingernes porteføljer gjort klar til fusion af afdelingerne efter generalforsamlingen næste år.

Afdelingerne anvender et rent IT benchmark, men når specielt interessante investeringscases findes, kan positioner udenfor benchmark optages i porteføljen.

Dette er Telenor inden for telekommunikation og Sony inden for forbrugerelektronik, som aktuelt indgår i porteføljen, gode eksempler på...

Læs også