Søndagsavisen har luget ud

Koncernen har fjernet en række tabsgivende aktiviteter. Samtidig ekspanderes der på distribution.

Afmatningen på avismarkedet, som især mærkes på Søndagsavisens kerneområde jobannoncer, mærkes fortsat, men udvidelsen af distributionsaktiviteterne kompenserer pænt herfor.

I 1. halvår har koncernen således øget omsætningen med hele 22,4 pct. til 609 mio. kr., og hvad vigtigere er: Indtjeningen på den primære drift er forbedret fra 21,0 til 37,9 mio. kr. Sidstnævnte skyldes ikke mindst den radikale sanering af tabsgivende aktiviteter, idet det bemærkes, at moderselskabets resultat før skat og resultatbidrag fra joint-ventures og tilknyttede selskaber er faldet fra 31,3 til 26,7 mio. kr...

Læs også