ATP mister rentegevinst

Til gengæld er pensionsgiganten uafhængig af renteudviklingen. ATP har frataget sig selv muligheden for at profitere af den stigende rente.

Årsagen er, at pensionsgiganten har valgt at eliminere renterisikoen ved at benytte sig af såkaldte renteswaps.

Alene siden 1. juli har ATP tabt ca. 10,5 mia. kr. på sine investeringer i renteswaps, fordi renten er steget med ca. 0,3 procentpoint...

Læs også