Flere klager over dårlig rådgivning

Antallet af klager over bankernes rådgivning vokser. Men ingen har endnu fået medhold i sager om investering.

Et stigende antal danskere føler sig ramt af dårlig rådgivning om investering i deres bank.

Den type klagesager er nærmest eksploderet hos Pengeinstitutankenævnet, som behandler privates klager over bankerne...

Læs også