Kort nyt

Fremgang for Tipstjenesten SPIL Danskernes spillelyst er stadig stigende. Dansk Tipstjeneste øgede i årets første seks måneder omsætningen med 677 mio. kr.

I alt omsatte det statslige spillemonopol for 4,4 mia. kr. i første halvår, og resultatet blev 733 mio. kr. Langt den største del af spillekronerne er lagt hos Dansk Tipstjeneste, der alene omsatte for 3,4 mia. kr., mens de to andre selskaber i koncernen, DanToto, der står for hestespillet, og Dansk Automatspil, tegnede sig for henholdsvis 226 mio. kr. og 718 mio. kr. af den samlede omsætning. For DanToto er der tale om en mindre tilbagegang. Den stigende omsætning betyder, at staten har kunnet hente 27 mio. kr. mere i afgifter. /ritzau/

Forventningerne er dæmpet EJENDOMME Ejendomsadministrationsselskabet Dan-Ejendomme Holding dæmpede i går forventningerne til årets primære driftsoverskud. I forbindelse med offentliggørelsen af halvårsregnskabet meddelte selskabet, at det primære driftsoverskud ventes at blive ca. 20 mio. kr. mod et tidligere estimat på 20-25 mio. kr. I årets første halvdel blev driftsoverskuddet 5,9 mio. kr. mod 6,2 mio. kr. i samme periode af 2002. Omsætningen steg derimod fra 65 mio. kr. til 99 mio. kr., og selskabet venter en stigning i omsætningen for hele året på 50 pct. i forhold til 2002, da den udgjorde 137,4 mio. kr. Ledelsen meddelte samtidig, at årets nettooverskud ventes at blive på niveau med de 18,2 mio. kr., som selskabet tjente sidste år. RB-Børsen UPAL venter lille overskud PLANTAGE Plantageselskabet United Plantation Africa Ltd. (UPAL) venter et lille overskud for 2003, fremgår det af selskabets halvårsregnskab, der blev offentliggjort fredag. I samme forbindelse meddelte UPAL, at selskabet ikke længere vil været noteret på børsen i London, hvorimod noteringen i København opretholdes. I årets første halvdel havde UPAL indtægter for 30,5 mio. sydafrikanske rand (27,8 mio. kr.), udgifterne var godt 30,1 mio. rand, og nettooverskuddet blev 353.000 rand (321.000 kr.). I første halvdel af 2002 var indtægterne 26,9 mio. rand, udgifterne 26,6 mio. rand, og overskuddet blev 255.000 rand. RB-Børsen Luxor gik frem og opjusterer INVESTERING Investeringsselskabet Luxor fik et ni måneders-resultat før skat på 136,2 mio. kr. mod 95,6 mio. kr. i samme periode året før. Periodens resultat er præget af betydelige positive kursreguleringer på værdipapirer, og det får selskabet til at opjustere forventningerne til hele regnskabåret.Basisindtjeningen er på 32,9 mio. kr. mod 34,6 mio. kr., hvilket er bedre end ventet. Som følge af et positivt forløb på værdipapirer også i 4. kvartal justeres indeværende års forventede resultat før skat fra 110-120 mio. kr. til 155-170 mio. kr. Basisindtjeningen ventes uændret på 34-40 mio. kr. RB-Børsen NTR Holding nedjusterer ..

Læs også