Feriepenge beskattes

? Den 31. december 2001 stopper jeg med at arbejde på en bestemt arbejdsplads (blev afskediget pr. 30. september 2001). Jeg var derefter ledig i januar og februar 2002. I marts 2002 begyndte jeg et nyt job. Jeg havde sørget for at forskudsregistrere, så alt skulle passe.

Derfor var min overraskelse stor, da jeg måtte konstatere, at jeg i indkomståret 2002 bliver beskattet af feriepenge optjent i 2001, og som jeg først ville have til rådighed efter 1. maj 2002.

Mit spørgsmål går på, om der er sket en fejl, da jeg erindrer, at jeg måtte rykke FerieGiro for at få mine penge, og FerieGiro informerede mig om, at min tidligere arbejdsgiver havde indbetalt beløbet i 2003...

Læs også