Partnerselskaber er en overset selskabsform

Et partnerskab kan etableres med de kendte elementer fra aktieselskabet, men beskattes som et interessentskab. Den kombination vil ofte være fordelagtig for nye virksomheder. Alligevel benytter kun få denne selskabsform.

Dansk selskabsret rummer en mulighed for, at man kan etablere sig i en selskabsform, der gør brug af de kendte elementer fra aktieselskabet, men som beskattes på samme måde som et interessentskab. Denne kombination vil ofte være fordelagtig ved opstart af en ny virksomhed. På trods heraf er der næsten ingen, der benytter den pågældende selskabsform, der betegnes partnerselskab eller P/S.

Partnerselskaber, som også hedder kommanditaktieselskaber, har været kendt i de danske aktieselskabslove siden 1917, men har aldrig opnået den udbredelse, som selskabsformens fordele fortjener...

Læs også