Lukning af Barsebäck kan give dyrere el

Hvis Barsebäck lukkes uden at svenskerne bygger nye kraftværker, kan priserne på sjællandernes el stige yderligere.

Lukkes atomkraftværket Barsebäck uden, at der bygges nye kraftværker i Sydsverige, risikerer sjællænderne stadig oftere at blive afskåret fra at købe billig svensk vand- og atomkraftstrøm. Samtidig vil kraftværksselskabet Energi E2 i perioder komme til at sidde på stort set hele det østdanske marked.

Baggrunden er en svensk politik om, at prisen på el skal være ens i hele Sverige. Er der ikke nok billig vandkraft og A-kraft til at forsyne både Sydsverige og Østdanmark vælger Svenska Kraftnät som den ansvarlige for elsystemet at drosle ned for den meget tykke forbindelse under Øresund...

Læs også