LO-mistro til spareplan

Der er i fagbevægelsen og Socialdemokratiet udbredt mistro til beskæftigelsesministerens spareplaner på dagpengeområdet. For der skal også andre tiltag til for at nå de opstillede mål.

Store dele af fagbevægelsen og Socialdemokratiet mistænker beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) for at have langt mere omfattende besparelser på dagpengeområdet i ærmet, end regeringen hidtil har meldt ud i sit finanslovsforslag for næste år.

Regeringen planlægger at spare 800 mio. kr. på dagpengekontoen næste år. Det skal ifølge regeringen ske ved at begrænse højtlønnedes mulighed for at få supplerende dagpenge, ved at forlænge beregningsperioden ved tildelingen af dagpenge og ved, at der ikke længere skal være penge at hente på at gå fra kontanthjælp til revalidering...

Læs også