Kort nyt

A-kasser frygter medlemsflugt FAGFORENING A-kasserne frygter, at regeringens nye dagpengeforslag vil underminere hele forsikringssystemet.

Og få folk til at flygte fra a-kasserne, skriver Politiken søndag. Beskæftigelsesministeren vil have, at fyrede med en månedsløn på mere end 25.000 kr. først kan få dagpenge op til flere uger efter sidste arbejdsdag. Også selv om lønmodtageren har betalt penge til en a-kasse gennem flere år. Regeringen regner med at spare 150 mio. kr. på dén konto. Men ifølge flere fagforbund stikker beskæftigelsesministeren i samme omgang en stang dynamit ind under de helt grundlæggende principper for dagpengesystemet. »Det er fuldstændig vanvittigt. Det er et brud med hele idéen om, at man kan forsikre sig mod arbejdsløshed«, mener Valther Andersen, forbundssekretær i Dansk Metal. /ritzau/

Pensionskasser trues på livet

PENSION En række af de små arbejdsmarkedspensionskasser må opgive selvstændigheden og bliver nødt til at slå sig sammen med andre for at opnå den størrelse, som er nødvendig for at levere de ydelser, som Bendt Bendtsen og regeringen efterspørger, skriver Berlingske Tidendes Nyhedsmagasin. Det kan blive konsekvensen af, at økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) og hans embedsmænd i regeringens såkaldte Bremer-rapport med titlen "Større valgfrihed i pensionsopsparingen" anbefaler, at arbejdsmarkedspensionskasserne »udbreder den valgfrihed med hensyn til ydelser og investeringspolitik, der allerede findes i visse pensionsordninger.« /ritzau/

Offentligt forbrug ude af kurs

FORBRUG Det offentlige forbrug er stadig ude af kurs i forhold til regeringens målsætning. Selv om nye tal fra Danmarks Statistik viser, at forbruget i stat, amter og kommuner faldt med 0,2 procentpoint i andet kvartal, skal der strammes kraftigt op, hvis det offentlige forbrug over hele året skal falde med 0,2 procentpoint, som regeringen forudsætter. Chefanalytiker i Danske Bank, Steen Bocian, siger, at selv med en uændret udvikling i det offentlige forbrug resten af året, vil det for hele 2003 vokse med 1 pct.

..

Læs også