Flere boliger for pengene

Regeringen har som bekendt sat endnu mere fokus på vækst, velfærd og fornyelse. Og vi skal alle så vidt muligt have mere for pengene. Det gælder også byggeriet af boliger.

En høj produktivitet i dansk byggeri er en væsentlig betingelse for vækst og velfærd. Det hænger i byggeriet tæt sammen med regeringens målsætning om at øge udbuddet af kvalitetsboliger til en fornuftig pris. Og vi skal samtidig have en reel mulighed for frit at vælge boligtype efter økonomi og behov - leje-, eje- ellerr andelsbolig. Samtidig er et velfungerende boligmarked, en forudsætning for, at virksomhederne kan tiltrække den arbejdskraft, der er nødvendig for fortsat vækst i Danmark.

Jeg har i min tid som minister arbejdet målrettet for at skabe et øget udbud af lejeboliger, en bedre balance mellem privat og offentlig støttet nybyggeri og en bedre sammenhæng mellem pris og kvalitet i boligmassen...

BRANCHENYT
Læs også