Små udsving og fokus på tal

I New York druknede investorerne på det nærmeste i nøgletal torsdag eftermiddag, men da indikatorerne efterlod et lidt grumset billede af økonomien, havde markedsdeltagerne svært ved at bestemme sig for en klar retning.

Det kom også tydeligt til udtryk i torsdagens kursdannelse, og først på aftenen var niveauet i det amerikanske aktiemarked uensartet. Et af torsdagens overraskende stærke nøgletal blev genstand for en lidt anderledes fortolkning end normalt, hvilket var med til at dæmpe entusiasmen i markedet. Produktiviteten i USA steg nemlig uventet meget i 2. kvartal, og det bliver ofte betragtet som positivt.

Men for samfundsøkonomiens skyld havde mange investorer lidt populært sagt ønsket, at virksomhederne havde ansat flere medarbejdere i stedet for at trække mere ud af de allerede ansatte. For arbejdsløsheden i USA opfattes af de fleste som en hæmsko for den økonomiske vækst, fordi den dæmper det private forbrug, der er af vital betydning for den amerikanske økonomi...

BRANCHENYT
Læs også