Aktivt aktievalg

Nordea Invest Nordic Small Cap investerer, som navnet indikerer, i mindre og mellemstore selskaber med en markedsværdi på højst 2,5 mia. euro.

Investeringsstilen er stock pick-baseret, dvs. et merafkast søges opnået ved et aktivt aktievalg, hvilket aktuelt kommer til udtryk ved, at man på sektorniveau er tungt overvægtet i industri og undervægtet i finans. Health Care er næsten neutralvægtet, men som følge af det valgte small cap fokus er det i høj grad biotek-selskaber, da flere af medicinal-selskaberne er for store til porteføljen.

Frem til sommer har man haft en betydelig eksponering i IT-aktier, hvoraf der er ganske mange i Sverige. Senior portfolio manager Henrik Hjorth forklarer, at man hen over sommeren har neutraliseret denne eksponering, da man vurderer, at mange af disse selskaber efter forårets kraftige stigninger har fået en »lidt anstrengt værdiansættelse«...

Læs også