USA vil trække op

Hos Egns-Invest har man relativt tidligt forventet et økonomisk opsving og derfor positioneret porteføljerne herefter.

Investeringschef Anders Bruun oplyser, at man bl.a. har haft en vis overvægt inden for sektorerne industri og materialer, herunder de svenske industriselskaber SKF, Atlas Copco og Sandvik, som typisk har gavn af et cyklisk opsving.

Men også L.M. Ericsson har været overvægtet med ca. 1 pct. point, hvilket har bidraget med et betydeligt merafkast, efter at koncernen reelt er blevet reddet ud af en potentiel konkursrisiko...

Læs også