Kort nyt:

Spareplan godkendt Berlingske Tidendes redaktionelle medarbejdere godkendte i går spareplanen med det overordnede mål at undgå fyringer.

MEDIERStadig skal der spares 20 mio. kr. på det redaktionelle budget, og derfor skal journalister sætte deres lid til, at et større antal kolleger de næste par uger vælger en frivillig fratrædelsesordning. Det er en hjørnesten i aftalen, der også betyder, at et par husaftaler suspenderes fra 1. januar næste år. Ledelsen på Berlingske Tidende vil 17. september offentliggøre en liste over, hvordan de prioriterer stofområderne i den nye avis, der skal relanceres senere på året. Den liste vil betyde, at nogle journalister skal have andre stofområder end i dag. Ledelsen har til gengæld opgivet ideen om, at samtlige tilbageværende medarbejdere skal give slip på deres stillinger og i stedet søge mindst tre job. Det samlede sparekrav for Berlingske Tidende næste år er 45 mio. kr. schol

Ænder aflivet

LANDBRUG Fødevaredirek toratet har beordret nedslagtning af 5000 gråænder på Salling i Limfjorden. Besætningen har været under mistanke for at være ramt af en smitsom fjerkrævirus, den såkaldte aviær influenza, som har hærget Holland, Belgien og Tyskland. Selv om undersøgelser af de danske gråænder viser, at de er smittet med en anden type virus, kan det alligevel ikke udelukkes, at der kan ske en ændring af virustypen i et videre smitteforløb. Derfor har man besluttet at slå besætningen ned med det samme, oplyser Fødevaredirektoratet. /ritzau/

Udsigt til stigende ledighed

ARBEJDSLøSHED Flere bliver ledige, og beskæftigelsen ændrer sig stort set ikke i forhold til i dag. Så dystre er udsigterne for arbejdsmarkedet i tiden frem til andet kvartal 2004. Meldingen kommer fra landets 14 arbejdsmarkedsråd i en prognose. Når rådene skal sætte tal på, viser det sig, at der frem til andet kvartal næste år vil være sket en svag stigning i ledigheden på 3 pct., svarende til 3700 ekstra i ledighedskøen. Dermed vil der i andet kvartal 2004 i gennemsnit være omkring 165.000 ledige personer fordelt over hele landet, og ledigheden vil stige i 9 af de 14 regioner frem til det tidspunkt. De største stigninger forventes dog at ske for akademikerne samt tekniske funktionærer, mens blandt andre byggefagene kan se frem til, at flere kommer i arbejde. /ritzau/

Etnisk jobformidling

INTEGRATION Dansk Flygtningehjælp er ved at etablere en etnisk jobformidling på Fyn, hvor flygtninge og indvandrere skal hjælpes til arbejde og uddannelse. Jobformidlingen bygger på et netværk, der omfatter kommunerne på Fyn, fagforeningerne, virksomheder og etniske grupper, og hensigten er ikke alene at skaffe praktikpladser og arbejde, men også at fastholde de etniske minoriteter i deres job. Arbejdsløsheden blandt etniske minoriteter er mere end 10 procent større end blandt danskerne. /ritzau/

Fiskere får udsat terminen

FISKERI Det er så hårde tider for fiskeriet, at en række fiskere ikke tjener nok til at betale af på deres gæld i fiskefartøjerne. Derfor har Fiskeribankens bestyrelse besluttet at give en række låntagere henstand med betalingen af oktober termin. Låntagere, der har betalt rettidigt til og med 30. september, kan få henstand med terminsydelsen for oktober indtil 31. marts næste år. For at komme i betragtning skal fiskeren og hans pengeinstitut godtgøre, at han har brug for at få terminsbetalingen udskudt. Andre låntagere, der pr. 30. september er i restance med tidligere terminsydelser, kan kun få henstand til og med 30. november. For at komme i betragtning skal denne gruppe indsende en plan for virksomhedens fremtid, hvorefter Fiskeribanken tager stilling sag for sag./ritzau/

18 fyres på sønderjysk slagteri

FøDEVARER 18 medarbejdere på Danish Crowns slagteri i Blans ved Sønderborg har fået en fyreseddel. Afskedigelserne kommer blot tre dage efter, at en ugelang strejke på slagteriet sluttede. Ifølge fabrikschef Ole Carlsen har fyringerne dog intet med strejken at gøre. »Vi har investeret og lavet omlægninger af produktionen for 6,5 mio. kr., og sideløbende har vi været gennem en længerevarende omlægning med tre runder fyringer, siger Ole Carlsen. Efter afskedigelserne, der blev meddelt personalet fredag, er der 800 medarbejdere på slagteriet i Blans. ritzau/

..

Læs også