Embedsmand på opkøb

DONGs magtfulde direktør, den 54-årige Anders Eldrup, sagde i forbindelse med sin tiltræden for godt to år siden, at hans målsætning var at udvikle det statslige gasselskab til et bredt favnende energiselskab.

Hvis det lykkes ham at få fingre i elseksabet NESA, er han nået et langt skridt i denne retning.

Vækst indgår for ham som en nødvendigt element i den konkurrencesituation, der er blevet hverdag i energisektoren. Han ser gerne, at DONG bliver Danmarks store energihus...

Læs også