Kort nyt:

Portal kræver Microsoft Erhvervs- og økonomiminister Bendt Bendtsen (K) bliver bedt om at komme med en god forklaring på, hvorfor en ny internetportal, der skal gøre det lettere for virksom-heder at komme i kontakt med hinanden, kun kan bruges af virksomheder, der bruger Microsofts internetbrowser Internet Explorer.

IT Virksomheder, der bruger andre programmer, kan ikke bruge alle søgefunktioner på virk.dk, som søgeportalen hedder. Det kritiserer Line Barfod fra Enhedslisten, for det udelukker virksomheder, der ikke bruger Microsofts styresystemer, fra at få gavn af portalen. »Erhvervs- og Selskabsstyrelsen burde have sikret, at den kan bruges af alle virksomheder, uanset hvilket EDB-system de har. Når myndighederne laver noget, skal det kunne bruges af alle,« siger Line Barfod. /ritzau/

Øget støtte til miljølandbrug

LANDBRUG Statens og EU's tilskud til miljøvenligt landbrug bliver i år mere end dobbelt så stort som de foregående år. 2356 bønder har i år søgt om 454 mio. kr. i støtte under den såkaldte MVJ-ordning. De foregående år har beløbet ligget omkring 200 mio. kr., og sidste år søgte 1800 bønder om støtte, oplyser Amternes netavis. Tilskuddet gives til bl.a. at nedsætte udvaskningen af kvælstof, til at fremme miljøvenlig ekstensivering af landbruget og til at beskytte vandløb og søer mod forurening med sprøjtegifte. Hvis en landmand for eksempel tager agerjord ud af produktionen i 20 år, udløser det et tilskud på mellem 2600 og 5000 kr. pr. hektar om året. Tager han et græsareal ud af produktionen i 20 år, udløser det 1500 kr. per hektar. /ritzau/

2 procent har opsagt TV3

MEDIER 2 pct. af landets antenneforeninger, svarende til 27.000 husstande, har opsagt deres aftale med Viasat om at sende TV3. Opsigelserne er sket, fordi Viasat har sat prisen på TV3 op fra godt 10 til knap 16 kr. pr. måned pr. husstand. Stadig håber Viasats adm. direktør Kim Poder, at opsigelserne bliver annulleret ved kommende generalforsamlinger. Indtil videre regner TV-virksomheden med, at tabet af bidrag fra antenneforeninger kan dækkes af den almindelige vækst. schol

SBS Radio indgår aftale i Vejle

MEDIER Landets største kommercielle radiovirksomhed SBS Radio har indgået en aftale med Radio VLR i Vejle med 100.000 lyttere om ugen. Aftalen er yderst vigtig for SBS Radio i bestræbelserne på at opbygge to landsdækkende radionetværk, The Voice og Radio 2. De to netværk skal med fokus på både lyttere og annoncører tage konkurrencen op med Sky Radio, der 15. november debuterer som Danmarks første kommercielle landsdækkende radiokanal. Aftalen med SBS Radio betyder, at VLR Hit FM den 1. oktober skifter navn til The Voice. Radio VLR ejes af Vejle Amts Folkeblad/Fredericia Dagblad. schol

Slagterigrund i Ebeltoft solgt

BYGGERI På Danish Crowns gamle slagterigrund i Ebeltoft skal der bygges boliger og erhvervslokaler, meddeler køberen, Marina Park Ebeltoft A/S. I samarbejde med Ebeltoft Kommune vil køberen udvikle en ny bydel på det kyst- og bynære areal, der knytter sig til Ebeltoft by. Ebeltoft Kommune ejer selv en del af området ved slagteriet, og byggeri på den kommunale del er forbeholdt kulturelle formål med tilknyttet service. På den del, som Marina Park Ebeltoft har erhvervet, vil hovedtemaet være bolig og erhverv. Bag Marina Park Ebeltoft står PAM Holding A/S, der er hovedaktionær. Den anden aktionær er COT Aps., som ejes af Cathrine Rasmussen, Ole Mortensen, Jørn Tækker og Søren Krarup Hansen. JP

Kostbar tomgang

INDUSTRI Danske industrivirksomheder spilder strøm og dermed penge på at lade deres maskiner køre i tomgang. En undersøgelse fra Energistyrelsen og elselskabernes brancheforening Elfor, viser, at den samlede industri let kunne spare 5-10 pct., eller 250-500 mio. kr., af det samlede elforbrug på 10 TWh. Det kræver kun få ekstrainvesteringer og bedre adfærd, skriver Ingeniøren. Som en del af undersøgelsen er elforbruget i fem danske produktionsvirksomheder gennemgået. Resultaterne viser, at der kunne spares i tusindvis af kr. Nogle gange beløber investeringerne sig til få hundrede kr., for eksempel et simpelt tænd/slukur eller en censor, som stopper transportbåndet, hvis det kører tomt. Undersøgelsen er lavet af Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse, og Hans Andersen, Teknologisk Institut. /ritzau/

Håndværkere gode iværksættere

HÅNDVÆRK Iværksættere inden for de håndværksmæssige bygge- og anlægsfag er mere sejlivede end andre iværksættere. 51 pct. af alle nystartede håndværksfirmaer klarer sig således helskindet igennem de første års børnesygdomme. Det samme gælder kun for 32 pct. af alle andre iværksættere, skriver ErhvervsBladet på baggrund af en undersøgelse af iværksætternes overlevelsesevne foretaget af Danmarks Statistik og Erhvervs- og Boligstyrelsen. Forklaringen er, at en lang række iværksættere i håndværksfagene typisk har en gedigen praktisk erfaring med faget, før de springer ud i tilværelsen som selvstændige. Ifølge byggebranchen selv har generelt positive konjunkturer og særdeles stor efterspørgsel efter byggefagenes ydelser været medvirkende til at give iværksætterne særdeles gode betingelser de seneste år. /ritzau/

Rekord i bredbånd

IT Danmark er det EU-land, hvor flest borgere har fået installeret bredbånd. Nye tal fra EU-Kommissionen om udbredelse af bredbåndet viser, at hver tiende dansker i dag kan ordne sine forretninger, bankjusteringer og underskrifter på nettet. Det er dobbelt så mange som i resten af EU, hvor gennemsnitlig én ud af tyve bruger bredbåndet. Helt nøjagtig har 10,4 pct. af danskerne bredbånd. Lige i hælene kommer Belgien med 10,2 og Sverige med 10,0 pct., mens der i Tyskland, Storbritannien og Frankrig kun er halvt så mange brugere af bredbånd. /ritzau/

..

BRANCHENYT
Læs også