Fastholdelse af medarbejdere

En virksomhed kan være interesseret i at fastholde medarbejdere. Ønsket kan bl.a. opstå i forbindelse med nedlukning eller salg af virksomheden, eller når virksomheden investerer i en medarbejders uddannelse.

En virksomhed kan af forskellige årsager ønske at fastholde en medarbejder. Når der ses bort fra virksomhedens almindelige ønske om fastholdelse af dygtige medarbejdere, kan der særligt i forbindelse med nedlukning eller salg af virksomheder opstå et særligt behov for fastholdelse af nøglemedarbejdere. Tilsvarende investerer virksomheden undertiden betydelige beløb i uddannelse af medarbejdere - naturligvis med henblik på at oppebære de langsigtede fordele, der for virksomheden er forbundet dermed.

Det er ikke muligt efter dansk ret at tvinge medarbejdere til at forblive på en virksomhed. Udeblivelse kan sanktioneres med opsigelse eller bortvisning samt erstatning typisk svarende til en halv måneds løn, men virksomheden kan ikke få dom for, at medarbejderen skal møde på arbejde...

BRANCHENYT
Læs også