Teleydelser til handicappede

Sporbare mobiltelefoner til fysisk og psykisk handicappede, som har svært ved selv at finde hjem, og telefontjenester som kan oplæse hjemmesider over telefonen.

Det er blot nogle af de mange teleydelser, som nu er at finde på den digitale hjælpemiddelbase.

Hjælpemiddelbasen er i samarbejde mellem IT- og Telestyrelsen og Hjælpemiddelinstituttet blevet udvidet, så den nu også indeholder løsninger for mennesker med fysiske eller psykiske begrænsninger i forhold til telekommunikation. Baggrunden for udvidelsen er, at op imod 1,2 mio. danskere herunder døve, talebesværede og svagsynede har problemer med at benytte almindelige it- og teleydelser. Desuden er der mange kender, som ikke kender til de services og produkter, som allerede er på markedet...

BRANCHENYT
Læs også