Danske dambrug med mere bæredygtig produktion

En ny rapport skal bane vejen for at gøre den danske dambrugsbranche miljørigtig med en bæredygtig produktion.

Formanden for Folketingets miljøudvalg vil bruge undersøgelsen til at give dambrugerne ændrede vilkår i produktionen.

Det danske dambrugserhverv har gennem adskillige år været udsat for heftig kritik fra miljøorganisationer, og branchen har været i hård duel med myndigheder om regulering samt kontrol. Det kan måske være fortid nu...

BRANCHENYT
Læs også